Renovatie en herbestemming

Iedereen kent dat: mooie oude gebouwen, specifiek toegesneden op hun oude functie, komen leeg te staan. Leegstand is een bedreiging voor deze gebouwen die vaak van grote culturele betekenis zijn. Immers wanneer de eigenaar geen mogelijkheden meer ziet tot instandhouding, dan treedt veelal verval en verloedering op van het gebouw en de omgeving. Om aan leegstand – en dus de verloedering – een einde te maken is herbestemming een optie.

De stedebouwkundige opgave verschuift de komende jaren ook steeds meer van de uitleggebieden naar de inbreidingslocaties. Deze locaties kennen veelal een grote complexiteit, met vervuiling, moeilijke bereikbaarheid en soms ook bijzondere industriƫle gebouwen. Juist deze gebouwen kunnen de identiteit van een gebied versterken; ze zijn herkenbaar en bieden houvast voor nieuwe ontwikkelingen.

Vanuit het besef dat we duurzaam om moeten gaan met onze omgeving, is de derde pijler van Selders Vastgoed renovatie en herbestemming. Als deskundige verzorgen wij voor u het hele traject; het ontwerp, het doorlopen van benodigde r.o.-procedures en aanvraag van de bouwvergunning, de aanbesteding van de aannemer en de directievoering op de bouw. Dit voor zowel de professionele vastgoedpartij als ook voor de particulier.