Vastgoedadvies en -management:

Er bestaan geen eenvoudige projecten en processen meer in de ruimtelijke ontwikkeling. Er zitten veel partijen aan tafel, vaak uit zowel de commerciële als de publieke sector, ieder met zijn eigen belangen. Selders Vastgoed is thuis in het proces én de inhoud, brengt partijen bij elkaar en spreekt de taal van de verschillende partijen. Wij begrijpen de verschillende drijfveren en brengen vanuit een onafhankelijke positie de verschillende belangen samen.

Veel overheden en grote organisaties beheren hun eigen vastgoed. Dit geldt voor gemeenten, maar ook voor bijvoorbeeld onderwijs- en zorginstellingen. Dit kapitaal wordt lang niet altijd optimaal wordt benut. Selders Vastgoed kan u adviseren over het effectief benutten van uw vastgoed. Wij maken dan een analyse van het huidige gebruik. En doen aanbevelingen voor de toekomst. Zo kunt u de opbrengsten of vermogenspositie van uw vastgoedbezit aanzienlijk verbeteren.

Selders Vastgoed houdt zich bezig met het opstellen van strategische vastgoedplannen, haalbaarheidsonderzoeken, portfoliobeoordelingen, projectanalyses en proces- en interim-management.