Vastgoedontwikkeling

Selders Vastgoed heeft veel ervaring op het gebied van projectontwikkeling. Wij weten dat iedere situatie uniek is en zijn specifieke uitdagingen kent, die vereisen dat alle beschikbare middelen moeten worden ingezet om de ontwikkeling vorm te geven.

Selders Vastgoed ontwikkelt en realiseert projecten die bijzonder zijn. Soms bijzonder vanwege de architectuur of toegepaste stedebouw, dan weer vanwege de uitgekiende wijze waarop in het project vaak tegengestelde belangen op een harmonieuze wijze zijn verwerkt. Projecten die bijzonder zijn omdat maatschappelijk rendement wordt gecombineerd met energetisch en financieel rendement. Projecten in ieder geval die gebaseerd zijn op creatieve concepten in combinatie met een grondige analyse van de spelende belangen.

Selders Vastgoed houdt zich bezig met locatieacquisitie, conceptontwikkeling, planvoorbereiding en bouwmanagement. In opdracht van derden, maar ook op eigen initiatief, voegt Selders Vastgoed iets toe aan de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.