Drijfveren

Selders Vastgoed hecht veel belang aan de bestaande kwaliteit of aanwezige potenties van locaties en omgevingen zonder deze, als ware het lege witte vellen, aan te vallen met iets nieuws. Hergebruik van mooie elementen en de ontmoeting van oud en nieuw levert vaak de prachtigste oplossingen op. De aspecten duurzaamheid en milieuvriendelijkheid passen naadloos in dit concept.

Wij zijn er ons van bewust dat veel mensen niet in staat zijn om zelf hun woonomgeving vorm te geven. Het is voor ons belangrijk dat er ook voor deze groep aandacht en zorg is. Dat ook naar hen wordt geluisterd en voor hen de woonkwaliteit wordt gewaarborgd.
Wij willen bijdragen aan leefomgevingen die goed zijn ingebed in een groter geheel en waarin maatschappelijke, stedelijke, economische, culturele en landschappelijke aspecten samenhangend zijn opgenomen.

Kortom, vastgoed met Kwaliteit.