Meerwaarde

Selders Vastgoed heeft uitgebreide werkervaring zowel in de commerciële omgeving als in de corporatiewereld en de zorg in verschillende regio’s in Nederland. Wij kennen de uitdagingen van gemeenten, woningcorporaties, provincies, ontwikkelaars, zorginstellingen en bouwbedrijven en publiekprivate samenwerkingsverbanden. Wij zijn vertrouwd met verschillende soorten organisaties en met bestuurlijke als ambtelijke processen en besluitvormingsmodellen. Wij begrijpen de verschillende drijfveren en brengen vanuit een onafhankelijke positie de verschillende belangen samen.

Bij alles wat wij doen, gaan we op zoek naar de integrale oplossing. Dit betekent vooral ook het organiseren en regisseren van een proces waarin alle betrokken partijen actief en constructief samenwerken en er ruimte wordt geschapen voor creativiteit uit onverwachte hoek. Integraal betekent voor ons geen hoogst haalbaar compromis, maar een aansprekende totaaloplossing die ook duurzaam is voor de toekomst.