Werkwijze

Onze manier van (samen)werken wordt gekenmerkt door een hoge mate van persoonlijke betrokkenheid, integriteit, deskundigheid en openheid. En dat op een professionele maar informele wijze. Wij houden van een pragmatische en eenvoudige aanpak.

Elke organisatie heeft andere mensen, een andere cultuur en een andere geschiedenis. Daarom biedt Selders Vastgoed geen standaard ‘off-the-shelf’ producten, maar maatwerk dat voor elke opdrachtgever uniek is.
In principe verlenen wij onze diensten op basis van flexibele tijdsbesteding, dus uren besteden als het nodig is maar ook minder als het werk dat toelaat. Een vast afgesproken all-in uurtarief is dan het resultaat.

Fixed price is ook mogelijk. Wij kennen de vastgoedprocessen en bijbehorende projectorganisaties. Wij kunnen vooruitzien, verkennen de gewenste projectorganisatie en maken een belanghebbendenanalyse en zijn zo in staat een inschatting te maken van wat we tegen gaan komen.